Bureau Marja de Bruijn


Pensioen voor vrouwen

 


Bureau Marja de Bruijn BV
Postbus 86
2050 AB  Overveen

023-5250096
Financieel advies

Ter voorbereiding van een gesprek over een financieel advies zijn de volgende documenten een goede hulp:
Checklist gegevens voor pensioen/financieel advies
Machtiging om inlichtingen op te vragen

Dienstverleningsdocument (DVD)
Toelichting bij Dienstverleningsdocument
 

Bank ten Cate & Cie

Conceptbrief waardeoverdracht
Vragenlijst Delta Lloyd
Checklist Lijfrente Groei en Oogstrekening

Delta Lloyd
Beleggingspolis Scan

 

Verder werkt Bureau Marja de Bruijn al sinds 1991 samen met Marieke Nolte Accountancy. Dit is een  boekhoudkantoor, waar bedrijven en personen terecht kunnen voor financieel advies en het verzorgen van hun boekhouding. Het grote voordeel is, dat informatie nodig voor boekhouding en financieel advies - na goedkeuring van onze klant - tussen onze bedrijven onderling, uitgewisseld kan worden, zonder dat de klant daarmee lastig wordt gevallen. Heel effectief dus.
 

Marieke Nolte Accountancy
Lentelaan 2
2103 AB Heemstede
023-5613016
info@mariekenolte.nl