Bureau Marja de Bruijn


Pensioen voor vrouwen

 


Bureau Marja de Bruijn BV
Postbus 86
2050 AB  Overveen

023-5250096
Nieuws en weetjesFebruari 2012:

The Financial Empowerment series (FES) presents….

Afl. 7: Pensioenen voor gevorderden

Na een tijdje radiostilte (nieuwe baan, verhuizing….), is het binnenkort weer tijd voor een gezellige en leerzame huiskamersessie over geld. Na sessies over belastingaangifte, het pensioenenstelsel, salarisonderhandelingen, geld en emoties, budgetteren en hypotheken, gaat de komende FES in haar zevende sessie de diepte in met pensioenen. Lage dekkingsgraden, opbouwpercentages, kortingen, DC-contracten, pensioengaten: wat betekent dat allemaal voor jou op je oude dag? Hoe kan de slimme meid (die ooit een oude taart wordt) zich op haar toekomst voorbereiden? Aan de orde komen onder meer het nieuwe pensioenakkoord en oudedagsvoorziening voor zelfstandigen.

Voor deze bijzondere avond hebben we wederom een bijzondere spreker te gast: Marja de Bruijn, al jarenlang gerespecteerd adviseur voor vrouwen en pensioenen (en andere financiŰle zaken).

De avond vindt plaats op donderdag 8 maart a.s. om 19.30 uur op mijn nieuwe adres: de Hoogte Kadijk 126. Wil je erbij zijn, meld je dan zo snel mogelijk aan. Ook voor deze sessie is 15 dames het maximum. We beginnen om 19.30 uur stipt, en ik wil iedereen daarom vragen niet te laat te komen.

Instapfee is, zoals inmiddels gebruikelijk, een flessie rood of wit naar keuze.

Jante 06-48 40 66 35

Hoogte Kadijk 126

Interview Jante Parleviet in Financiele Consument

 


Nieuwsbrief januari 2012:


19 december 2011 heeft Delta Lloyd de Beleggingspolis Scan ge´ntroduceerd.

Wat doet de Beleggingspolis Scan?
De Beleggingspolis Scan helpt uw klanten met een beleggingsverzekering op weg om te bepalen of zij meer rendement kunnen behalen in een alternatief bancair product op basis van beleggen.
De Scan kan ook uitwijzen dat de klant in de huidige beleggingsverzekering mogelijk een beter rendement kan behalen. Voor advies wordt de klant doorverwezen naar u.

De Scan geeft een indicatie van het rendement van het bancaire alternatief op basis van beleggen en houdt geen rekening met de persoonlijke situatie of specifieke (fiscale) kenmerken van de beleggingsverzekering. Wel worden er een aantal mogelijke risico’s en gevolgen toegelicht die kunnen ontstaan door het overstappen naar een alternatief product.

Voor wie is de Beleggingspolis Scan bedoeld?
De Beleggingspolis Scan is bedoeld voor klanten met een beleggingsverzekering van Delta Lloyd of een andere maatschappij. Deze beleggingsverzekering moet actief zijn om gebruik te maken van deze Scan.

Wanneer gaat Delta Lloyd over de Beleggingspolis Scan communiceren?
Op het jaarlijkse waardeoverzicht (Model III de Ruiter) zal een verwijzing worden opgenomen dat klanten via de Beleggingspolis Scan kunnen kijken of een bancaire variant misschien interessant voor hen is. Alle klanten ontvangen een waardeoverzicht van hun beleggingsverzekering vˇˇr 1 april 2012.

Beleggingspolis Scan bekijken?
Ga dan naar
http://www.deltalloyd.nl/klantenservice/beleggingsverzekering/beleggingscan.jsp

 Juli 2011:Relaties met een beleggingsverzekering ontvangen vanaf 13 juli een brief van De Goudse. Wij laten hun daarin weten of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming en hoe hoog dit bedrag is of naar verwachting op de einddatum zal zijn. Tegelijkertijd verbeteren wij onze klantinformatie. Hieronder leest u wat u de komende periode van ons kunt verwachten.

Regeling van De Goudse
Op 4 maart 2008 heeft de Ombudsman FinanciŰle Dienstverlening aanbevelingen gedaan om te komen tot een regeling voor eventuele compensatie van klanten met een particuliere beleggingsverzekering. De Goudse heeft toen een Regeling opgesteld waarmee de Ombudsman instemde. Deze Regeling houdt in dat wij nooit meer dan een bepaald maximum aan kosten berekenen. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor zogeheten ‘individuele schrijnende gevallen’.

Verzending brieven
Aanvankelijk wilden wij de klanten vanaf het derde kwartaal van 2010 laten weten of zij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Omdat de berekeningen van de tegemoetkomingen ingewikkelder waren dan vooraf was ingeschat, hebben wij onze planning moeten bijstellen.
De eerste brieven gaan vanaf 13 juli de deur uit. Het versturen hiervan duurt in ieder geval tot het einde van dit jaar.
We beginnen met het versturen van de brieven voor onze Aktief Sparen-producten. Daarna volgen de brieven voor het FlexxVermogensplan en het Eigen Effect Plan.

Duidelijke klantinformatie
Wij koppelen de heldere informatie over de Regeling aan een structurele verbetering van informatie over producten, voorwaarden en kosten. Deze nieuwe klantinformatie combineren wij met het waardeoverzicht. Wij hebben hiervoor nieuwe brieven en een nieuwe toelichting op de polis ontwikkeld.

Verzending waardeoverzicht
Bij de verzending van het waardeoverzicht onderscheiden we vier verschillende groepen.
Alle relaties met een lopende polis die voldoet aan de criteria van onze Regeling ontvangen vanaf 13 juli een tussentijds waardeoverzicht met de nieuwe brief en toelichting. Klanten voor wie de regeling van toepassing is, vinden in de toelichting een ‘Verklaring maximaal te berekenen kosten’. Een eventuele tegemoetkoming wordt verrekend op de einddatum.
Alle relaties met een lopende polis die niet voldoet aan de criteria ontvangen het waardeoverzicht met de nieuwe toelichting op de gebruikelijke polisvervaldatum.
Alle relaties met een polis die na 1 januari 2008 is beŰindigd, ontvangen geen waardeoverzicht maar een brief waarin wordt aangegeven of ze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Als dit het geval is, dan wordt ook een uitbetalingsverzoek bijgevoegd.
Alle relaties met een polis die voor of op 1 januari 2008 is beŰindigd, ontvangen geen post van ons. Zij kunnen zich via onze consumentensite www.goudse.nl/beleggingsverzekering aanmelden. Hierna horen zij van ons of ze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Als dit het geval is, dan wordt ook een uitbetalingsverzoek bijgevoegd.

Kopie klantbrieven voor uw eigen administratie
De tegemoetkoming wordt berekend op het moment van de aanmaak van het waardeoverzicht. Het is daarom helaas niet mogelijk om vooraf alle tegemoetkomingen door te rekenen en aan u te rapporteren. U ontvangt wel – zoals gebruikelijk – een kopie van de informatie die wij versturen naar uw relaties, zodat u gelijktijdig ge´nformeerd bent. Uiteraard ontvangt u ook een kopie van de brieven die wij sturen aan klanten van wie de polis beŰindigd is.

Advertentie en consumentensite
Op 13 juli plaatsen wij een advertentie in vijf landelijke dagbladen. Hierin leggen wij onze Regeling uit en melden we dat we gaan starten met het versturen van de brieven. Op onze consumentensite www.goudse.nl/beleggingsverzekering vindt de klant aanvullende informatie.

Extranet
Ook op ons Extranet > Producten & Downloads > Beleggingsverzekeringen vindt u informatie over de uitwerking van de Regeling en diverse servicedocumenten:
aanvraag wijzigingsofferte;
formulier vaststellen beleggingsprofiel;
maandjournaal De Goudse beleggingsfondsen.

Daarnaast staat er een handleiding over mutaties online. Hierin vindt u per soort mutatie informatie over de gevolgen voor de kosten en opbrengst van de polis en de gevolgen voor de berekening van de tegemoetkoming. Ook vindt u in deze handleiding aandachtspunten die voor u belangrijk zijn vanwege uw zorgplicht.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marja de Bruijn.


 


Maart 2011:


Nieuwsbrief 2011: Marja’s klantenbrief
 


Februari 2011:

TERUGWENTELING LIJFRENTE VANAF 2012 NIET MEER MOGELIJK

Lijfrentepremies zijn aftrekbaar indien ze zijn betaald of verrekend in het kalenderjaar ˇf in de eerste 3 maanden van het volgende belastingjaar conform IB2001 artikel 3.130, lid 2a. Door de aanname van de fiscale vereenvoudigingswet 2010 komt deze algemene terugwentelingsoptie te vervallen, echter pas m.i.v. belastingjaar 2011.

Uitsluitend de vˇˇr 1 april 2011 betaalde lijfrentepremies kunnen dus ‘gewoon’ nog worden teruggewenteld naar belastingjaar 2010. Vanaf 2012 kan uitsluitend de lijfrentepremie, betaald in het betreffende jaar, in aftrek worden genomen.

De terugwentelingstermijn van 6 maanden voor lijfrentepremies bij staking van een onderneming en/of de omzetting van de fiscale oudedagsreserve blijft overigens gehandhaafd.

 


Fiscale feiten 2011
Voor informatie lees het boekje Pensioenregelingen - Fiscale feiten en cijfers 2011 van Delta LLoyd.


Rectificatie in consumentengids over Delta LLoyd
In de Geldgids van 2010 zijn resultaten van een onderzoek naar producten voor pensioenopbouw gepubliceerd. De Consumentenbond heeft deze resultaten op 6 januari 2011 gerectificeerd: “Kiezen we voor een looptijd van 20 jaar en een jaarlijkse inleg van € 2.500,- dan bedraagt het te verwachten eindkapitaal, uitgaande van indexfondsen, bij OHRA € 91.610,- en bij Delta Lloyd € 91.058,-. Dit is hoger dan het eindkapitaal van € 90.560,- bij Brand New Day.” (Bron: Consumentenbond)


Februari 2011:

AdviesWijzer: 357, De uitsluitingclausule

"Met de uitsluitingclausule, ook wel privÚclausule genoemd, wordt bereikt
dat een erfenis of schenking niet voor de helft aan de aangetrouwde toekomt,
zodra de erfgenaam of begiftigde in een echtscheiding verzeild raakt.
Iedere erflater of schenker kan in zijn testament of bij een schenking deze
clausule opnemen. De clausule is bijzonder populair. Dat is niet zo
verwonderlijk, omdat statistisch gezien ongeveer twee van de vijf huwelijken
eindigt in een echtscheiding."

Advieswijzer 357
 

 

Nieuwsbrief 2010: Marja’s klantenbrief
 

 

Nieuwsbrief 2009: Marja’s klantenbrief
 

 

Januari 2009: (dubbelklik op artikel om het geheel te lezen)

klik voor artikel lijfrenteregime

 

Oktober 2008:
De overheid heeft een gunstige regeling geintroduceerd. Op basis van deze regeling mag je de kosten voor een financieel plan aftrekken van je belastbaar inkomen.
 

 

Onrust over beleggingsverzekeringen:

artikel in Volkskrant (april 2008):
klik voor een leesbaarder versie.


en de reactie van Marja de Bruijn aan haar klanten/relaties:Marja's reactie